×

Uwaga

IMAGESIZER_ERR_ACCESS

Poprzedni duszpasterze

O. Marcin Pietrasina SJ

Pochodzę z Jastrzębia Zdroju. Do jezuitów wstąpiłem po maturze w 1994 r. Po dwuletnim nowicjacie w Starej Wsi i trzyletniej filozofii w Krakowie, przez dwa lata pracowałem w domu rekolekcyjnym w Częstochowie (1999-2001). Następnie studiowałem teologię w Warszawie. W 2004 roku wyjechałem do Rzymu, gdzie ukończyłem psychologię na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim (2004-2008). Święcenia kapłańskie przyjąłem w 2005 r. Po studiach przez 3 lata prowadziłem rekolekcje ignacjańskie w Centrum Duchowości w Częstochowie (2008-2011). Duszpasterz "Xaverianum" w latach 2011-2014.

 

O. Marek Janowski SJ

o.MarekUrodziłem się w 1971 roku. Pochodzę z Beska (obecne podkarpackie). Po ukończeniu Technikum Leśnego w Zagnańsku rozpocząłem studia na wydziale Filozofi KUL. Do Towarzystwa Jezusowego wstąpiłem w 1997 roku. W latch 2000-2002 odbyłem praktykę duszpasterską w Limerick (Irlandia). Podstawowy kurs teologi zrobiłem w Dublinie a następnie przez 2 lata studiowałem Teologię Duchowości w Cambridge, USA. Obok zainteresowań filozoficznych interesuję się duchowością Ignacjańską oraz antropologią Ćwiczeń Duchowych. Duszpasterz "Xaverianum" w latach 2007-2012.

 

O. Jurek Hansel SJ

o.JurekNazywam się Jerzy Hansel rocznik 1959. Wychowałem się w Katowicach, studia medyczne ukończyłem w Zabrzu w 1985 r., później mieszkałem i pracowałem w kraju i za granicą. Wstąpiłem do Towarzystwa Jezusowego w 1993 r., święcenia kapłańskie przyjąłem w 2002 r. Od tego czasu pracowałem jako kapłan w domu rekolekcyjnym, na parafii, byłem kapelanem na Klinice. W duszpasterstwie akademickim w Xaverianum przez rok od sierpnia 2010 roku. Obecnie pracuje przy parafii NSPJ w Opolu oraz jest kapelanem w szpitalu.

 

O. Paweł Adamarek SJ

o. PawełUrodziłem się w 1975 roku w Pantalowicach (woj. podkarpackie). Po ukończeniu kolejno szkoły podstawowej, średniej i studiów teologicznych, wstąpiłem w roku 2000 do Towarzystwa Jezusowego. Jako jezuita odbyłem praktyke zakonną w Palermo. Zrobiłem licencjat z zakresu Duchowości Ignacjańskiej na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Moje szczególne zaineresowania kieruje na relacje między duchowością chrześcijańska a psychologią, a także problematyka małżeństwa i rodziny. Obecnie podejmuję obowiazki duszpasterza młodzieży w Bytomiu.   

O. Dariusz Piórkowski SJ

o. DariuszUrodzony w 1976 roku. Pochodzi ze Steblowa k/Krapkowic. Po ukończeniu Technikum Budowlanego w Głogówku w 1996 roku wstąpił do nowicjatu w Starej Wsi. Ukończył filozofię i teologię na jezuickich uczelniach w Krakowie i Warszawie. W międzyczasie dwa lata spędził na praktyce pastoralnej w Berlinie, gdzie pracował z uchodźcami i nielegalnymi imigrantami. W czerwcu 2007 został wyświęcony na kapłana. Duszpasterz "Xaverianum" w latach 2006-2008. Obecnie studiuje w Bostonie USA.

  

O. Piotr Graczykowski SJ

Urodziłem się w Gostyninie. Do zakonu wstąpiłem w 1989 roku. Po dwuletnim nowicjacie w Starej Wsi, dwuletniej filozofii w Krakowie i trzyletniej teologii w Warszawie, studiowałem teologię duchowości w Rzymie. W roku 1997 otrzymałem święcenia kapłańskie. Następnie pracowałem w Domu Rekolekcyjnym w Czechowicach-Dziedzicach (1998-99), w Starej Wsi (1999-2001), a w „Xaverianum” od 2001 do 2007 roku. 

O. Grzegorz Tęczar SJ

Urodzony 12 III 1965 r. we Wrocławiu, do towarzystwa Jezusowego wstąpił w 1986r., święcenia diakonatu otrzymał w 1996 r. a kapłańskie w 2004. W latach 1988-1991 studiował filozofię w Krakowie. Od 1991 do 1993 przebywał w HIszpani. Studiował teologię w Warszawie (1993-1996). Pracował w Gliwicach, Czechowicach-Dziedzicach oraz w Nowym Sączu. W latach 1998-2003 przebywał w ROsji (Moskwa, Astana, Pawłodar, Nowosybirsk). Pracował w Xaverianum od 4 IX 2003 do 8 IX 2006. Obecnei pracuje na misjach w Paragwaju.

O. Paweł Pasierbek SJ

Urodzony 4 IV 1965 r. w Bestwinie, do Towarzystwa Jezusowego wstąpił 27 VIII 1984 r. w Starej Wsi, wyświęcony 29 VI 1995 r. w Krakowie. Studiował filozofię w Krakowie (1986-89) oraz teologię ogólną w Warszawie (1991-94). W latach 1989-91 był stażystą w Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego, a następnie pracowni polskiego wydania ,,L'Osservatore Romano'' (1994-95). Od 1995 r. studia specjalistyczne z teologii na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. W Xaverianum pracował między 2000 a 2004. Aktualnie pełni obowiązki proboszcza parafii NSPJ w Opolu

O. Kazimierz Michulec SJ

Urodził się 22 lutego 1957 r. w Nowym Sączu. Do Towarzystwa Jezusowego wstąpił 10 grudnia 1977 r. Studiował filozofię w Krakowie i teologię w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 31 lipca 1984 r. Specjalizację i doktorat w zakresie Nauk Wschodnich Kościelnych odbył w Rzymie w Papieskim Instytucie Wschodnim. Pracował w charakterze katechety w parafii św. Bartłomieja w Gliwicach, w Sekretariacie Stanu Stolicy Świętej (1990-1992), w Papieskim Kolegium Rosyjskim w Rzymie (1992-2000). Ostatni rok spędził na Syberii. W roku 2003 został powołany decyzją O. Prowincjała do Nowego Sącza, aby tworzyć tam szkołę - gimnazju i liceum, której dyrektorem jest do dzisiaj.

O. Krzysztof Łękawski SJ

Urodzony 24 VII 1966 r. w Rytrze, do Towarzystwa Jezusowego wstąpił 24 VIII 1987 r. w Starej Wsi, święcenia kapłańskie otrzymał 29 VI 1999 w Krakowie. Studiował Filozofię i Pedagogikę religijną w Krakowie (1989-1993) oraz teologię w Warszawie (1995-1998). W latach 1993-95 odbył praktykę pastoralną (katechizacja oraz praca z młodzieżą i dziećmi "ulicy") na jezuickiej parafii w Bytomiu. W latach 1999-2000 odbył studia specjalistyczne z teologii moralnej na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, a nastęnie przez rok pracował w Xaverianum.

O. Paweł Kosiński SJ

Urodzony 24 XII 1961 r. w Nowym Sączu - Chruślicach, do Towarzystwa Jezusowego wstąpił 25 VIII 1981 r. w Starej Wsi, wyświęcony 29 VI 1992 r. w Nowym Sączu. Studiował filozofię na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (1983-86) oraz teologię na Wydziale Teologicznym Bobolanum w Warszawie (1988-91) i na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie (1991-93). Pracował jako wychowawca w Messynie na Sycylii (1986-88). Od 1993 r. promotor powołań, a od 1994 do 2000 również duszpasterz akademicki w Opolu.

O. Wojciech Ziółek SJ

Urodzony 21 VI 1963 r. w Radomiu, wstąpił do Towarzystwa Jezusowego 21 IX 1982 r. w Starej Wsi, wyświęcony 29 VI 1992 r. w Nowym Sączu. Studiował filozofię w Krakowie (1984-87) oraz teologię ogólną i biblijną na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie (1988-94). W latach 1994-2000 był duszpasterzem akademickim w Opolu, a następnie przez 4 lata duszpasterzem "Waju" w Krakowie. Obecnie rezyduje w Krakowie pełniąc funkcję przełożonego Prowincji Południowej Towarzystwa Jezusowego.

Jesteś tutaj: Strona główna Poznaj nas Grupy Duszpasterze Poprzedni

Aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń